İBYS Yazılım‘larında eğitim girişleri yapılırken, bakanlığa iletilecek veri setinin içerisindeki “Egitim_Kodu” kısmında gönderilmesi gereken ilgili eğitimlerin kodları aşağıdaki tabloda bilginize sunulmuştur.

10 – Genel konular
11 – Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
12 – Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
13 – İşyeri temizliği ve düzeni,
14 – İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
20 – Sağlık konuları
21 – Meslek hastalıklarının sebepleri,
22 – Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
23 – Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
24 – İlkyardım
30 – Teknik konular
310 – Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
320 – Elle kaldırma ve taşıma,
330 – Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
340 – İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
350 – Ekranlı araçlarla çalışma,
360 – Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
370 – İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
380 – Güvenlik ve sağlık işaretleri,
390 – Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
395 – İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
399 – Tahliye ve kurtarma