İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi ‘nın kısaltılmışıdır. Kendi bünyesinde İSG Profesyonelleri çalıştıran her kurumun 1 Haziran 2018 itibarıyla kullanmaya başlamaları gereken bir yazılımdır. Bu durum İSG Katip üzerinden 27.02.2018 tarihinde genelge ile duyurulmuştur.

Kurum dediğimiz kavram aslında kendi bünyesinde İSG Profesyoneli çalıştıran bir fabrika olabileceği gibi bir OSGB firması da olabilir.

Aslında temel olarak yıllardır vizyon sahibi OSGB Firmalarının kullanmakta oldukları İSG Takip yazılımlarından pek bir farkı yoktur. Tek özelliği çalışma bakanlığına entegre olmasıdır. Mevcutta kullanmakta olduğunuz bir yazılım mevcutsa ve yazılımı geliştiren firma ÇSGB2nin entegratör firmalar listesinde bulunuyorsa, birkaç alt yapı değişikliği ile yazılımınız bakanlığa entegre olabilir ve yeni bir yazılım almanıza gerek kalmadan genelgede belirtilen şartları yerine getirebilirsiniz.

İBYS Yazılımı’ndan bakanlığın sadece birkaç beklentisi mevcuttur. Bunlardan biri olmazsa olmazımız “Güvenlik” diğeri ise bakanlığa gönderilmesi gereken ilgili veri setlerini oluşturabiliyor olmasıdır.