İSGGM / İBYS Veri Setleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Veri Setleri, İBYS Yazılımlarının bakanlığa göndermesi gereken veri setleridir. 05.03.2018 tarihinde yayınlanmış olan dokumana göre, entegratör bir firmadan satın almış olduğunuz yazılımın oluşturması gereken setlerdir.

Şimdilik sadece Eğitim ile alakalı verilerin yapısı açıklanmıştır. Bir eğitim datasının bakanlığın yayınlayacağı webservise iletilebilmesi için aşağıdaki parametreleri karşılayabiliyor olmak gereklidir .

Bunlar, sırasıyla şu şekildedir :

Firma_Kodu : 11 Karakterli bir string’ten oluşmaktadır. Ve burdaki Firma’dan kasıt, bakanlıkça ,  çalışmakta olduğunuz entegratör firmaya tahsis edilmiş olan koddur. Yazılımınızdan bakanlığa iletilen her bilgi , entegratör firmanın koduyla sistemlere ulaşmaktadır. Dolayısı ile entegratör firmadan bir satın alma gerçekleştirdiğinizde, bakanlığa kep adresiniz üzerinden satın alma formunu , entegratör firma ile birlikte doldurup , iletmekle yükümlüsünüz. Böylelikle bakanlık tarafında, hangi işyeri hangi entegratör firmadan hizmet aldığına dair eşleştirme yapılabilecektir. Anı İSG Katip sisteminde olduğu gibi, uzmanın bir işyerinde ataması isg katipte gözükmüyorsa o işyeri ile alakalı herhangi bir işlem yapamıyor. Bu bağlamda her osgb’nin ya da her uzman çalıştıran işyerinin bir entegratör firma ile yazılım anlaşması yapması gerekmektedir.

Sorgu_No : Maximum 11 karakterli bir string’ten oluşmaktadır. Bu numara kullanmakta olduğunuz İBYS Yazılımının kendi içerisinde üretip bakanlığa gönderdiği bir numaradır. Herhangi bir kuralı yoktur, sadece iki sistem arasında gidip gelen sorgular arasında eşleştirme yapmaya yönelik bir kontrol sutunudur.

Belge_Tipi : Bir tam sayı (integer) değeridir. Datayı göndermekte olan İSG Profesyonelinin kullanıcı tipini tanımlamak için kullanılır. Hekim için “1” , Uzman için “2” ve Diğer Sağlık Personeli için “3” gönderilir.

İSGProf_Tc : İşlemi yapmakta olan İSG Profesyonelinin TC Kimlik Numarasıdır.

İsyeri_SGK_Sicil_No : Üzerinde işlem yapılmakta olan işyerinin SGK Sicil numarasıdır. Örneğin X Osgb firmasının bir uzmanı ABC San.Tic.Ltd.Şti. firmasının bir çalışanına eğitim girişi yapacaksa, buraya ABC firmasının SGK Sicil No’su gönderilecektir.

Calisan_TC : Eğitim kaydı kim için oluşturuluyorsa o çalışanın TC Kimlik numarası gönderilecektir.

Egitim_Kodu : Verilen eğitimin kodu bu paramatre ile gönderilecektir. String değişkenden oluşmaktadır. Ilgili eğitimler için gönderilecek eğitim kodlarına, İSGGM Eğitim Kodları / İBYS Eğitim Kodları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Egitim_Suresi : Verilen eğitimin süresi , “double” bir değer gönderilecektir, Örn : 1,5 yada 2 gibi..

Egitim_Tarihi : Verilen eğitimin tarihi gönderilecek. 10 karakterli bir string değer olacaktır. Formatı , gg.aa.yyyy olacaktır.

Egitim_Yer : Eğitimin verildiği yer bilgisidir. İş yerindeyse  “1”, iş yeri dışındaysa “0” değeri gönderilecek. String formatında iletilecektir.

Egitim_Tur : Eğitimin veriliş türü bilgisidir. Uzaktan mı yoksa yüzyüze mi ? Uzaktan için “0”, yüzyüze için “1” değeri string olarak iletilecektir.

Bu veri seti bakanlığa iletildiği sırada eğer ilgili profesyonelik, ilgili firmada isg katip ataması gözükmüyorsa sistem “Çalışan ile ilgili İSG Profesyonelinin sözleşmesi yoktur” şeklinde bir hata mesajı gönderecektir.